1

טנק מצרי (T54) ליד מעוז "מצמד"

טנק מצרי (T54) ליד מעוז “מצמד”

כיבוש איזור "בתי המשאבות" - 18.10.73

כיבוש איזור “בתי המשאבות” – 18.10.73

חציית התעלה על גשר הדוברות - 19.10.1973

חציית התעלה על גשר הדוברות – 19.10.1973

כיבוש מתחם "אורחה" - 19.10.73

כיבוש מתחם “אורחה” – 19.10.73

אנדרטה לנופלים - "אורחה"

אנדרטה לנופלים – “אורחה”

תעלת המים המתוקים

תעלת המים המתוקים

בגדה המערבית

בגדה המערבית

רק"מ שלל

רק”מ שלל

מסדר ליד הכלים

מסדר ליד הכלים

בסיס טילים מצרי בגדמ"ע

בסיס טילים מצרי בגדמ”ע

תדריך לפלוגה ב'

תדריך לפלוגה ב’

שיחת סיכום גדודית

שיחת סיכום גדודית

בתנועה לארץ - לפני גשר הגלילים

בתנועה לארץ – לפני גשר הגלילים

על גשר-הגלילים, ממערב למזרח

על גשר-הגלילים, ממערב למזרח