שבצ”ק “אבירי-לב” גדוד 407 הינו שבצ”ק משוחזר לשעה 15:00 ביום 15.10.73 המכיל את רשימת לוחמי צוותי הטנקים ונגמ”שים הסיוע אשר השתתפו בקרב הפריצה ל”חווה הסינית” בליל 15-16 באוקטובר 1973.

לצורך הכנת השבצ”ק נעזרנו בשבצ”ק המקורי של פלוגה ב’, שבצ”ק משוחזר (1974) של פלוגה ג’ ובדני קריאף ששיחזר חלק משבצ”ק פלוגה א’
מטבע הדברים, יתכן ונפלו שגיאות ברשימות הלוחמים.
לוחמי הגדוד מוזמנים להעיר, לתקן ולהשלים את השבצ”ק באמצעות חלונית התגובה בתחתית הדף.

פלוגה א’ (“אהבה”)

 
מפקד
תותחן
טען
נהג
צ
מ"פאהוד גרוסצביקה פרויים
סמ"פאלי הרריציון דהבנידני שדמיראובן לופשטיין
1יוסי כהןגידי גולומב
מאיר מלכהדוד צימרמן
2דני קריאףאילן המלשלמה קופרברגיוסי אגוזי747
אריה פקראהרון רובינשטייןדניאל שטרןאסף
3קונפורטי עצמון
11געמיר לוטןשמואל קיפרדייןשרון שמעון272

פלוגה ב’ (“בסין”)

 
מפקד
תותחן
טען
נהג
צ
מ"פגדעון גלעדיחיים קרניחנן פינגולדמשה ינאי365
סמ"פשלמה רוגוזינסקידב קרמסרמשה מילדנרטל מרדכי368
1יעקב מוזסדניאל ונרץשמואל עמוסיאורי שריר772
אברהם שרעביאהוד רשףדוד גרבורגיצחק פלג335
אברהם ברהוםיוליאן דוידסוןיהושע לויאהוד דוניגר420
2צבי פוקסדן מיליסמשה משהשניילד333
דוד שנהבדב ברודצקייגאל גרינברגריהושע קמחי530
יוסף שפראברהם יפתיוסף בכורדב רדליק366
3שלמה ברלובסקייצחק מלצרמשה קרןעמירם אפגין481
דוד זינגרטובי גולדנברגחיים רזומבישנחום ליאנדו492
אהרון חזןאפריםיהושע קמחימתיתיהו קיבץ430

פלוגה ג’ (“גלון”)

 
מפקד
תותחן
טען
נהג
צ
מ"פגבי ורדיאליעזר בלהיוסי ברגמןיחזקאל בצלאל483
סמ"פנחום שקדיוסף אשכנזימשה גלברשטייןשמואל סימון583
1ישראל קורטצבי עודדאהוד הלוימרסל פישר334
אבנר פליקסישראל רוםג'רי ברגמןיצחק עושה373
2מנחם בלומברגיהודה ניסימיאןרפי דהןזאב שצ'פה374
חיים לייזרנתן נתקוביץגדי קוסמןניסן זונגידון412
צבי שמרלינגפחיצינגראריה הרמןיעקב כהן384
3דוד כהןחנן ברקוביץגרשון דודנפתלי סידרר542
ניר שחםדורון קומרוברון לוירמי קרפול
אפרי זיידנראפרים שמששלום בן יהודהמנחם מטוס336

חוליה טכנית (9) פלוגה ב’

חשמלאי – ארנון גרינברג
מכונאי – הרצל עזיזי
טכנאי צריח – הורנשטיין
חובש – חיים ממן
נהג – משה מכלוף
נספח – הרצל רבה

חוליה טכנית (9) פלוגה ג’

מפקד – דוד אלמקיס
סמל חוליה – משה חלפון
מכונאי – ראובן סרבי
מכונאי – אברהם אלימך
טכנאי צריח – מיכה בן-אהרון
חשמלאי – ראובן בן-יוסף
חובש – משה בורוכוביץ
קשר – דוד חייטין
נהג – שמעון טביב