מחקרים

גדוד טנקים 421/599

לא הצלחתי לתדרך – סיפורה של פלוגת “חריף”

סיפורה של פלוגת "חריף", גדוד 599, חטיבה 421, בליל 16-15 באוקטובר 1973. תיאור לחימת פלוגת "חריף" מגדוד 599/חטיבה 421 אשר הוטל עליה לאבטח את התקדמות חטיבת הצנחנים 247 של דני מט אל 'חצר הצליחה' בליל 16-15 באוקטובר 1973, ובתוך כך נתקלה במערך אויב בגזרת לחימת חטיבה 14....
המשך קריאה »
מחקרים

מחקר ניתוח אירועים ולוחות זמנים 17.10.1973

בתקופה האחרונה העלו מספר מפקדים מהחטיבה בקשר למספר סוגיות הקשורות ללחימת החטיבה ביום ה- 17.10.73. אף אחת מהסוגיות אינה הרת גורל ומשפיעה כהוא זה על תפקידה ותפקודה של חטיבה 14 ו/או מי מיחידותיה ביום זה. אולם, מן הראוי לתת מענה לאותן שאלות....
המשך קריאה »
מחקרים

היערכות האויב המצרי ב-15 באוקטובר, מהלכיו ופעולותיו ב-18-15 באוקטובר 1973

נושא היערכות האויב באזור "החווה הסינית", מהלכיו ופעולותיו, משך ימי הלחימה, העסיק את המפקדים והלוחמים בקרבות "החווה הסינית" וגם את חוקרי ההיסטוריה במהלך השנים. כידוע, היה פער אדיר בין המידע שהיה מצוי בידי כוחותינו והחטיבה לבין היערכות האויב בפועל. סקירה זו מציגה ומנתחת את המידע שהיה ידוע לחטיבה 14 ולכוחות בשטח, באשר לאויב ב"חווה הסינית" במהלך המלחמה ואת מהלכי האויב בפועל. ...
המשך קריאה »