מ.א. 2118459

תיאור המעשה:
עם פרוץ מלחמת יום הכפורים שימש סגן יורם לצטר ז”ל כ-מ”מ חרמ”ש. ב-6 אוק’ 1973, בשעות אחה”צ, יצא עם נגמ”ש לחלץ נפגעים. בגמר פעולת החילוץ הצטרף לכוח שיצא בליל 7 אוק’ 1973 למשימת-לחימה, באזור “החווה-הסינית”. סמוך לשעה 01:00 נפגע ה-נגמ”ש של סגן יורם לצטר ז”ל. לאחר חילוץ האנשים מה-נגמ”ש שלו ארגן את אנשיו ופקד עליהם בלחימה מהקרקע מול אויב עדיף. מרבית אנשיו נפגעו – אך הוא עצמו סירב למלט נפשו מהאזור המכותר והמשיך להילחם באומץ ובגבורה, עד שנפגע ונפל.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי