תיאור לחימת החטיבה : פרק 9 מתוך 9

FireShot 22062014 - 061512 - 450

Series Navigation<< צליחת התעלה וכיבוש מתחם “אורחה” ו”סרפאום” – 19.10.73