013-Me-singing-2כחודשיים לאחר המלחמה, תוך כדי התבצרות מול הארמיה השלישית הנצורה, עם ציפיה להתלקחות הקרבות מחדש, הולחן על ידי הבסיס המוסיקלי לשיר, ע”ג גיטרה אקוסטית.
מילים לא כתבתי, הייתי “ספיצ’לס”, לא היו לי מילים, רק כאבים.
לאחר כשנה, הקטע פותח הרמונית ע”י אחי, הקלטנו אותו על טייפ קסטות עבור הארכיון שלנו, כקטע אינסטרומנטלי, וכך הוא נשאר שלושים שנה במגירה.
בתהליך העבודה על ספרי “שלום לאהבה”, בו חייתי מחדש את חוויות המלחמה שלי, שלפתי את הקטע מהארכיון, וכאחוז תזזית חיפשתי עבורו טקסט.
חרשתי כמה ספרי משוררים, וכשהגעתי ליהודה עמיחי צמרמורת אחזתני, מילותיו תאמו בכל הפרמטרים את המוסיקה כמו את מעיין נביעתה.

הקלטתי את הקטע כסקיצה ל”דבר האמיתי”, אך עם הקשיים וחלוף הזמן, החלטתי שהסקיצה, גם אם אינה מוצר מקצועי וסופי למהדרין, מעבירה היטב את עצם העניין, והיא ראויה להשמע בציבור. כרגע, בין שאר הדברים, אני עובד גם על הקלטת השיר מחדש. בעזה”ש יהיה מוכן ב 2008.

תודה לכולם
רמי בר אילן
לוחם/צנחן, פלוגה ו’, גדוד 890
לחם משך כל המלחמה, במסגרת כוח “שמוליק”, בחטיבה 14

צלם אותי בחולות

מילים יהודה עמיחי – כל הזכויות שמורות  -  All Rights Rezerved – להוצאת ‘שוקן’.
קובץ קטעים משלושה שירים מתוך הספר ‘שירים  1948 – 1962′

הולחן בסיני ב 1974 ע”י רמי בר-אילן.
הוקלט ברמת סקיצה בצרון  2004

שוני בר-אילן - שידרוג הרמוניות והלחנת C Part.
אבי סטרול – גיטרה בס.
יורם גולדהמר – פסנתר חשמלי.
יוני בר-אילן – גיטרות חשמליות, תופים דיגיטלים ב ‘ProTools’.
רמי בר-אילן שירה, עיבודים, קולות רקע, גיטרות קלאסית ואקוסטית.

כל הלילה עלה צבא מן הגילגל
להגיע עד שדה הקטל ועד בכלל
המתים באדמה שכבו בערב ובשתי
אני רוצה למות על מיטתי

עינהם היו צרות כבטנק האשנבים
אני תמיד מעטים והם רבים
אני מוכרח לענות, הם יכולים לחקור אותי
אולי לא אראה כשיהרגו את אשתי

צלם אותי בחולות וליד הטנק השבור
צלם לרגע על רקע כל האמור
אני צריך להרוג את אחי
אחי צריך להרוג אותי
צלם אותי בחולות וליד הטנק השבור
צלם לרגע על רקע כל האמור
במרחק שתי תקוות מן הקרב חזיתי שלום
ראשי העייף מוכרח ללכת

אחד שחשב וחייך ואחד שבכה וניסה
כיצד אדע להגדיר את כל הנעשה?
אחד ששחט וברך ואחד ששתק וכיסה
עולם מלא הגדרות כספר הנדסה

צלם אותי בחולות וליד הטנק השבור
צלם לרגע על רקע כל האמור
במרחק שתי תקוות מן הקרב חזיתי שלום
ראשי העייף מוכרח ללכת
צלם אותי בחולות וליד הטנק השבור
צלם לרגע על רקע כל האמור.
אני צריך להרוג את אחי
אחי צריך להרוג אותי

שמשון גבורתו בשער ארוך ושחור
את שלי גזזו כשעשוני לגיבור
חובה ולמדוני לדרוך את קשתי
אבל אני רוצה למות על מיטתי

כל הזכויות שמורות  -  All Rights Rezerved

038-14th-Brigade-Cords