תיאור לחימת החטיבה : פרק 8 מתוך 9

FireShot 22062014 - 062807 - 452

Series Navigation<< אבטחת אזור הצליחה – 16-18.10.1973הלחימה ב”חיץ החקלאי” – 20-22.10.1973 >>