שם המחבר
כריכת הספר
שם הספר
הוצאה
שנה
אביטל-אפשטיין, גדעון ד”ר1973 – הקרב על הזיכרוןהוצאת שוקן2013
אבן, יעקב (ג’קי) ומעוז, שמחהבנקודת הכובד – מצביאות בחזית התעלה במלחמת יום הכיפוריםמודן/מערכות2012
אדן, אברהם (“ברן”)על שתי גדות הסואץהוצאת עידנים1979