מ.א. 2011892

תיאור המעשה:
ביום 16 באוקטובר 1973 הסתער כוח-חי”ר, שסגן יהודה אהרון ז”ל נמנה עמו, על צומת “טרטור-לכסיקון”. הכוח נתקל במתחם מצרי מבוצר היטב, ומספר הנפגעים הלך וגדל. ניתנה הוראה לצאת בכל דרך, והתארגנה קבוצה ליצירת אש-חיפוי. בקבוצה זו היה גם סגן יהודה אהרון ז”ל. אחד הסמלים נפצע ברגל. למרות שלא היו כל מחסות ועל-אף שאש המצרים היתה כבדה, ניסה להרימו על-גבו ולחלצו בדרך זו. עקב משקלו הרב של הסמל לא הצליח בזה. הוא המשיך להילחם בחירוף-נפש, עד שנפגע מפצצת-מרגמה ונהרג. בלחימתו ובמעשיו גילה אומץ-לב רב, קור-רוח, תושייה ואחוות-לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי

לדף החלל ב’יד לנופלים’