גדוד הסיור ונ”ט של חטיבה 317/80 פורק בשנת 1972 ומחלקת התול”ר צורפה לפלס”ר (פלוגת הסיור).
השבצ”ק (שיבוץ קרבי) הוכן בשנת 1972, לאחר צירוף מחלקת התול”ר לפלס”ר, והיה תלוי על הקיר במשרד הקישור.

בזמן גיוס החרום למלחמת יום הכיפורים, מפקד החטיבה – אל”ם חיים נדל החליט על הקמת גדוד הסיור ונ”ט מחדש ומחלקת התול”ר חזרה לפלוגת התול”ר, למרות שהיא מופיעה בשבצ”ק של פלוגת הסיור.

לאחר שירות מילואים של 6 חודשים ושחרור הפלס”ר בחודש אפריל 1974, הסרתי את השבצ”ק מקיר משרד הקישור, כי עקב החללים והפצועים הרבים בפלוגה, הוא פסק להיות רלוונטי ומאז הוא שמור אצלי.

סא”ל (מיל’) עמי גלעדי
מפקד פלוגת הסיור במלחמת יום הכיפורים

שיבוץ קרבי פלוגת סיור גדוד 582 [להגדלה יש ללחוץ על התמונה]

שיבוץ קרבי פלוגת סיור גדוד 582
[להגדלה יש ללחוץ על התמונה]