9.10.73 בוקר - חילוץ לוחמי מעוז "פורקן"- לוחמי פל` י/184 נחלצים משדה הקרב

9.10.73 בוקר – חילוץ לוחמי מעוז “פורקן”- לוחמי פל` י/184 נחלצים משדה הקרב

9.10.73 בוקר - חילוץ לוחמי מעוז "פורקן"- לוחמי פל` י/184 נחלצים משדה הקרב

9.10.73 בוקר – חילוץ לוחמי מעוז “פורקן”- לוחמי פל` י/184 נחלצים משדה הקרב

9.10.73 בוקר - חילוץ לוחמי מעוז "פורקן"- לוחמי פל` י/184 נחלצים משדה הקרב

9.10.73 בוקר – חילוץ לוחמי מעוז “פורקן”- לוחמי פל` י/184 נחלצים משדה הקרב

9.10.73 בוקר - חילוץ לוחמי מעוז "פורקן"- לוחמי פל` י/184 נחלצים משדה הקרב

9.10.73 בוקר – חילוץ לוחמי מעוז “פורקן”- לוחמי פל` י/184 נחלצים משדה הקרב

9.10.73 בוקר - חילוץ לוחמי מעוז "פורקן"- לוחמי פל` י/184 נחלצים משדה הקרב

9.10.73 בוקר – חילוץ לוחמי מעוז “פורקן”- לוחמי פל` י/184 נחלצים משדה הקרב