הזמרת יפה ירקוני נוסעת ב-נגמ"ש ה-מח"ט להופעה בפני חיילי החטיבה

הזמרת יפה ירקוני נוסעת ב-נגמ”ש ה-מח”ט להופעה בפני חיילי החטיבה

הזמרת יפה ירקוני נוסעת ב-נגמ"ש ה-מח"ט להופעה בפני חיילי החטיבה

הזמרת יפה ירקוני נוסעת ב-נגמ”ש ה-מח”ט להופעה בפני חיילי החטיבה

הזמרת יפה ירקוני בהופעה בפני חיילי החטיבה

הזמרת יפה ירקוני בהופעה בפני חיילי החטיבה

הרב גורן מבקר באוגדה 143

הרב גורן מבקר באוגדה 143

הרב גורן מבקר באוגדה 143

הרב גורן מבקר באוגדה 143

הרב גורן מבקר באוגדה 143

הרב גורן מבקר באוגדה 143

הרב גורן מבקר באוגדה 143

הרב גורן מבקר באוגדה 143

99