הסרט הוכן לקראת כנס הגדס”ר, והוקרן בכנס ביום ה’, 19.5.2005