מתוך המסמך המקורי: “שיבוץ קרבי פלוגה ב’, נרשם ע”י הרצל רבה, נכון ליום 15.10.73 שעה 15:40″ – ערב ליל הפריצה ל”חווה הסינית”
לעיון במסמך על גבי מסך

לעיון במסמך על גבי מסך מלא – לחצו על התמונה