יחידה 88 (“דב לבן”), יחידת סיור ופשיטה אמפיבית, הוקמה לראשונה בשנת 1969 כדי ליצור לצה”ל אפשרות להפעיל כוחות שריון קלים, המושתתים על רכב קרבי משוריין שלל.
לזכרם של חללי היחידה שנפלו חלל במלחמת יום הכיפורים ושל יגאל גוזמן ששירת עם סידור ביחידה 88 והלך לעולמו ב-23.4.2010