144164711kkk4בבטאון בשריון, גיליון 19 פורסמה הכתבה “האם אוגדה 162 השמידה לבדה את חטיבה 25 המצרית?” מאת דני קריאף מ”מ בפלוגה א’ גדוד 47 במלחמת יום הכיפורים.

בגיליון 20 פורסמה תגובה בנושא מאת תא”ל (מיל’) נתק’ה ניר מח”ט 217 במלחמת יום הכיפורים.
בגליון 22 פורסמה תגובתו של דני קריאף לדבריו נתק’ה ניר.

אנו מביאים את מאמרו של דני קריאף והתגובות בקובץ אחד:

להורדת הקובץ או לצפייה במסך מלא - לחצו כאן