תרשומת כנסי המפקדים של פיקוד הדרום התקבלו על ידי מארכיון צה”ל ומערכת הביטחון על פי בקשתי.

המסמכים המקוריים נסרקו על ידי ארכיון צה”ל ומערכת הביטחון ומובאים להלן ללא כל שינוי ו/או תיקון. צוות ארכיון צה”ל ביצע מספר מועט של מחיקות מטעמי צנזורה.

מספר עמודים נסרקו והינם באיכות ירודה, כיוון שמדובר ב’צילום של צילום של צילום’. לדעתי, עדיף לשבצם כפי שהם האתר החטיבה מתוך תקווה שבמאמץ מסוים ניתן יהייה לפענח את הכתוב.

אלוף (מיל.) אמנון רשף
מח”ט 14 במלחמת יום הכיפורים