כנסי מפקדי המעוזים נערך ב-28.2.1974 ו-7.3.1974 ברפידים עם מפקד אוגדה 252 – אלוף קלמן מגן. התמלול המצוי בקבצים הללו הינו מקור ונתקבל במערכת האתר, מבלי שביצענו בו כל שינוי ו/או תיקון. במידה ויש בתמליל מחיקות, הרי הן בוצעו על-ידי צוות של ארכיון צה”ל וזה מטעמי צנעת הפרט, הגבלות ביטחוניות ומדיניות.
מאחר והחטיבה הייתה אחראית על הגזרה המרכזית והדרומית, לא הזנו לאתר את המתייחס למעוזים בגזרה הצפונית של התעלה, שהיו באחריות חטמ”ר 275.

אלוף (מיל.) אמנון רשף
מפקד חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים

כנס מפקדי מעוזים עם מפקד האוגדה 252 – רפידים – 7.3.1974

להורדת הקובץ או לצפייה במסך מלא - לחצו כאן

כנס מפקדי מעוזים עם מפקד האוגדה 252 – רפידים – 28.2.1974

להורדת הקובץ או לצפייה במסך מלא - לחצו כאן