שלושים שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים יוצא הרופא הגדודי, קצין לשעבר בצבא הדני, במבצע אישי להנצחת הכוח שבלם את המצרים בסיני.
להיות ישראלי, הגרסה הכואבת.

כתבה שהתפרסמה בבטאון “ביבשה”

הגדוד האבוד א

גדסר 87

דר דן כצנלסון