דפי קרב שהוציאה אוגדה 252 במהלך ימי הבלימה (6-9 באוקטובר)

דף קרבי 1

דף קרבי 2

דף קרבי 3

82d003f131b044b986fb8e2aecbfcfbd