19 באוקטובר 1973, פגישה על טנק המח”ט החוצה את גשר-הגלילים (גשר ג’וני) בין אל”מ מנשה גור(ג’ורג’י) מחיל הנדסה ואל”מ אמנון רשף מפקד חטיבה 14.

הציור לזכרו של סא”ל אהרון טנא(ג’וני) שהוביל את הגשר ונהרג על גדות תעלת סואץ ב-18 באוקטובר 73.
הצייר אל”מ מיל’ גדעון שני היה סגנו של ג’וני בעת המלחמה.

רישום פחם על בד, גודל 100/100, על פי סיפרו של אמנון רשף “לא נחדל”.

גוני - ציור פחם