מ.א. 2119993

על גילוי אומץ לב, יזמה ודבקות במשימה

תיאור המעשה:
ביום 6 באוקטובר 1973 שימש סרן מירון אלתגר ז”ל כ-סמ”פ טנקים. בהובילו מחלקת טנקים באזור שמצפון לקנטרה, חש לעזרת כוח שנפגע ולסיוע מעוזים מותקפים. במהלך התנועה נפגע הטנק השני שנע עמו. למרות שהטנק שלו נותר יחיד, המשיך סרן מירון אלתגר ז”ל בתנועה לעבר הכוח הפגוע, עד שנפגע. במעשה זה גילה סרן מירון אלתגר ז”ל אומץ-לב, דבקות במשימה ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו : צל”ש הרמטכ”ל

 

אב תשל”ז יולי 1977,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי