שיר שנכתב על ידי אבי אלוני בתום המלחמה, לוחם בפלוגה י’, גדוד 184 לזכרם של חללי הפלוגה

לזכרם אבי אלוני