מ.א. 2125879  

תיאור המעשה:
עם פרוץ קרבות מלחמת יום הכפורים שימש סגן רפאל אלדן כמפקד מעוז “מפצח”, בגזרה הדרומית שבתעלת-סואץ. כשתקפו המצרים את המעוז באש-ארטילריה ובטילים, היה סגן רפי אלדן מחוץ לחפרות, עובר מעמדה לעמדה ומוודא שאנשיו לא נפגעו, ולעתים אף שמר במקום החיילים שהיו עייפים. ב-8 באוקטובר 1973 אזלה התחמושת במעוז. אנשי המעוז, בפיקודו של סגן רפי אלדן, לחמו במצרים ב-נק”ל, בכלל זה רימונים, ולאחר קרב מר נפל המעוז בידי המצרים. בכל שלבי הלחימה גילה אומץ-לב, קור-רוח, תושייה ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי