מ.א. 2121432   

תיאור המעשה:
ביום 6 באוקטובר 1973 בקרבות הבלימה באיזור הפירדאן, שימש סמל אריה ברץ ז”ל כנהג טנק. בקרב זה נפגע הטנק, והוא פינה את אנשי-צוותו הפצועים לטנק סמל מחלקה. סמל אריה ברץ ז”ל נכנס לתא הנהג שבו שכב הנהג הפצוע, ואי-אפשר היה לחלצו בשלב זה, התיישב על הנהג והסיע את הטנק והנפגעים שבו עד לתעוז, מרחק של כ-10 ק”מ, כשהטנק בוער. לאחר-מכן שב ללחימה. בליל הצליחה, 15 באוקטובר 1973, נפל באיזור “החווה הסינית”. במעשיו אלה גילה אומץ-לב, תושיה ואחוות לוחמים למופת.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי