מ.א. 2138748   

תיאור המעשה:
סג”ם אהוד דוניגר ז”ל שירת בתפקיד קצין-קישור של גדוד-טנקים. עם פרוץ מלחמת יום הכפורים דרש ממפקדיו להצטרף לכוחות הלוחמים. סג”ם אהוד דוניגר ז”ל התנדב לשמש כנהג טנק, על אף תפקידו ודרגתו כקצין, עד לנפילתו בקרב, ביום 15 באוקטובר 1973. במעשהו זה גילה אומץ-לב, תושייה ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי