מ.א. 307813        

תיאור המעשה:
סרן ד”ר נפתלי הדס היה רופא גדודי בגדוד הצנחנים מאולתר שלחם בחזית הדרום. יחידתו לחמה בדרום “החווה הסינית”, במחנות “אבו-סולטן”, בחיץ החקלאי ומדרום לאסמעיליה. במשך המלחמה הפעיל ד”ר נפתלי הדס את ה-תאג”ד תחת אש כבדה, כשהוא עצמו חשוף לאש שבקו הראשון, וחירף נפשו כדי להציל את חבריו ונפגעים מיחידות אחרות שלחמו בגזרתו. הוא אף ערך מרדף אחרי חוליית מצרים שהיתה ליד הבונקר שהתמקם בו פגע והרג כמה מהם. במשך המלחמה טיפל סרן נפתלי הדס בלמעלה מ- 120 נפגעים, כשהוא מגלה אומץ לב, קור רוח ומסירות.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת

 

תשרי תשל”ד אוקטובר 1973,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי