מ.א. 2151918   

תיאור המעשה:
ביום 6 באוקטובר 1973 שימש סמ”ר דוד טחן ז”ל כ-מט”ק במחלקה שנעה לעבר קנטרה. תוך כדי לחימה נפגעו טנק ה-מ”מ והטנק של סמ”ר דוד טחן ז”ל. למרות פציעתו רץ אל טנק ה-מ”מ, חילץ את אנשי- צוותו לטנק אחר והביאם ל-תאג”ד – וכל-זה תחת אש האויב וכשחיילי האויב נמצאים בין הטנקים. סמ”ר דוד טחן ז”ל המשיך בלחימה עוד יומיים, עד שנפגע ונפל. בקור-רוחו והקרבתו למען חבריו שימש דוגמה ומופת.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי