מ.א. 2157691   

תיאור המעשה:
במלחמת יום הכפורים שימש סמל צבי יעקובסון בתפקיד סמל מחלקת טנקים. ב-6 באוקטובר 1973, בעת שמחלקתו נעה לעיר קנטרה לעזרת מעוז “מילנו”, נפגע הטנק של מפקד המחלקה. סמל צבי יעקובסון רץ אל הטנק הפגוע, וארגן את חילוץ אנשי הצוות ואת פינויים ל-תאג”ד. כל זאת תחת אש אויב וכשחיילי האויב נמצאים בין הטנקים. במעשה זה גילה סמל צבי יעקובסון יזמה, אומץ לב ואחוות לוחמים למופת.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי