מ.א. 2084760    

תיאור המעשה:
בליל 15 באוקטובר 1973, בפריצה ל”חווה הסינית”, שהה סרן זאב ליכטמן בטנק ה-מג”ד. תוך כדי הלחימה נותק הקשר עם אחד ה-מ”פים, סרן זאב ליכטמן שלא שימש בתפקיד פיקודי בגדוד, ירד מהטנק כשהשטח מוכה אש וחיילי האויב משוטטים בו, ורץ לטנק ה-מ”פ. סרן זאב ליכטמן דאג לחילוץ הטנק מהשטח המוכה-אש והכוין את יתר כוחות הגדוד מהקרקע להמשיך בהתקדמות אחרי ה-מג”ד. לאחר-מכן חזר ברגל לטנק ה-מג”ד. בהמשך הלחימה, עקב הפגעות מספר רב של מפקדים, היה צורך להעלות את כל הטנקים לרשת הגדודית. סרן זאב ליכטמן ירד שנית מהטנק, רץ בין הטנקים ונתן להם הוראות-קשר. בהמשך הלחימה באותו הלילה השמיד סרן זאב ליכטמן, בנשקו האישי, חיילי אויב שהיו רכובים על טנק שנע מולם. במעשיו אלה גילה אומץ-לב למופת.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי