רשת הקשר “מקדח” שימשה את חטיבה 14 מתאריך 15.10.1937 ועד סוף מלחמת יום הכיפורים.

רשת הקשר הוקלטה על-ידי המטה הכללי, תוך כדי המלחמה והשתמרה עד עצם היום הזה.

ההקלטות נערכו במקטעים של חצי שעה ומתומללות במלואן (לעיון בתמליל שעות הלילה, לעיון בתמליל שעות לפנות בוקר). ההקלטות כתובות בצבע שחור. מערכת האתר הדגישה בצבע אדום תעבורה תקשורתית בעלת משמעות מיוחדת.

לאחר מלחמת יום הכיפורים, נכתב דו”ח החטיבה (לעיון בדו”ח החטיבה), כשמקור חשוב היו הקלטות אלה. בעותק ההקלטה דאז, ציין שעון דובר כל “שעה עגולה” וכך נכנסו לטבלת האירועים שבדו”ח אירועים ברמת דיוק של כדקה. אירועים אלה שימשו את מערכת האתר שהכינה את “סרגל הזמנים” כ”עוגנים” ומופיעים ב”סרגל הזמנים” בצבע אדום. יתרת “סרגל הזמנים”, כנגזרת מה”עוגנים” סומנה על ידי מערכת האתר בצבע כחול.

תוך כדי פיענות הקלטות, היו קטעים לא ברורים ו/או תשדורות שחייבו את הערות המערכת – הערות המערכת מסומנות בצבע סגול.

למקרא אותות קריאה – רשת ”מקדח” יש להקיש כאן


20:34-21:00

תחילת לחימה ב”חווה הסינית”

21:00-21:30

חדירה ללב מערך האויב והתקלות גד’ 184 במגנן הנ”ט בצומת “טרטור” – “לכסיקון”

21:30-22:00

התבססות מצפון לציר “שיק”, מ”מ מג”ד 407 – רס”ן ישעיהו בייטל נפצע, יח’ 424 נחסמת בציר “נחלה”, גד’ 79 נלחץ ע”י האוייב

22:00-22:30

מפקד האוגדה (אריק) “האם מצבך בסך הכול טוב?”, מח”ט (אמנון רשף) “לא הייתי מגדיר אותו כטוב, …”, “לחץ מצפון” של 2 גדודי טנקים של האוייב, חילוץ נפגעים מצומת “טרטור” – “לכסיקון”, מג”ד 184 יש לי כ- 10 טנקים.

22:30-23:00

הנחתה ארטילרית באזור צומת “טרטור” – “לכסיקון”, גד’ סיור ונ”ט 582 הגיע לציר “לכסיקון” (כביש התעלה), מג”ד 79 – סא”ל עמרם מצנע נפצע והסמג”ד רס”ן נתן בן ארי מקבל פיקוד, חילוץ נפגעים בצומת “טרטור” – “לכסיקון”

23:00-23:30

יש אוייב במרחב שבין “לכסיקון” – “טרטור” – ” נחלה”, חטיבה 14 (שלנו) יורה על חטיבה 14 של האוייב! – המח”ט (אמנון) “אש תופת, שיתוק…”

תמלול ההקלטות לפי שעות


תמלול – גב’ נעמי טל.
עריכה – אלוף (מיל’) אמנון רשף.
עריכת סרגל זמנים – סא”ל (מיל’) אבי ליאור.
הזנה לאתר – סגן (מיל’) יונתן דרורי, סא”ל (מיל’) ד”ר עפר דרורי.