רשת הקשר “מקדח” שימשה את חטיבה 14 מתאריך 15.10.1937 ועד סוף מלחמת יום הכיפורים.

רשת הקשר הוקלטה על-ידי המטה הכללי, תוך כדי המלחמה והשתמרה עד עצם היום הזה.

ההקלטות נערכו במקטעים של חצי שעה ומתומללות במלואן (לעיון בתמליל שעות הלילה, לעיון בתמליל שעות לפנות בוקר). ההקלטות כתובות בצבע שחור. מערכת האתר הדגישה בצבע אדום תעבורה תקשורתית בעלת משמעות מיוחדת.

לאחר מלחמת יום הכיפורים, נכתב דו”ח החטיבה (לעיון בדו”ח החטיבה), כשמקור חשוב היו הקלטות אלה. בעותק ההקלטה דאז, ציין שעון דובר כל “שעה עגולה” וכך נכנסו לטבלת האירועים שבדו”ח אירועים ברמת דיוק של כדקה. אירועים אלה שימשו את מערכת האתר שהכינה את “סרגל הזמנים” כ”עוגנים” ומופיעים ב”סרגל הזמנים” בצבע אדום. יתרת “סרגל הזמנים”, כנגזרת מה”עוגנים” סומנה על ידי מערכת האתר בצבע כחול.

תוך כדי פיענות הקלטות, היו קטעים לא ברורים ו/או תשדורות שחייבו את הערות המערכת – הערות המערכת מסומנות בצבע סגול.

למקרא אותות קריאה – רשת ”מקדח” יש להקיש כאן


05:00-05:29

מג”ד 79 (נתן בן ארי) מדווח כי אין לו קשר עם מפקדי פלוגה ב’ מגדס”ר 87 וכי יש כלים נוספים פגועים. גדוד סיור ונ”ט 582 נע על ציר “טרטור” מזרחה לכיוון “טרטור” 42, אש נפתחת עליו משני צידי הציר. במהלך התנועה נפגעים 2 הטנקים של פלוגה ב’ מגדוד 407. הסמח”ט (איתן אריאלי) מדווח כי הוא נע על ציר “לכסיקון” לכיוון הצומת, עבר את המפגש עם ציר “נחלה”. מקבל הוראה מהמח”ט לקחת תחת חסותו את גדוד סיור ונ”ט 582 ואת פלוגה א’ מגדוד 407 ולהמשיך תנועה לכיוון הצומת, הוא מקבל גם התראה על כך שישנו מערך נ”ט מצפון לציר “טרטור”. המח”ט מדווח למפקד האוגדה (אריק שרון): “כאן 20, 1 ו-2 שלי בולמים כלפי צפון, מדי פעם בפעם זוכים להתקפות נגד, [...] יש מספר ניכר של כלים פגועים. הצומת “טרטור” – “לכסיקון” ומצפון ל”טרטור” יש מערך נ”ט … רציני מאוד שמגלה עקשנות רבה, עבור.”. המח”ט מדווח למפקד האוגדה על כוח אויב צפון מזרחית לצומת “טרטור” – “לכסיקון”. מג”ד סיור ונ”ט 582 (נתן שונרי) מדווח כי הוא נתקל באש נ”ט כבדה, אחד הזחל”מים נפגע. מג”ד 79 (נתן בן ארי) מדווח שכוח אויב מתקרב אליו מכיוון מערב. מג”ד 184 (אברהם אלמוג) מדווח כי כוחותיו יורים לעבר כוח שהגיע לכיוון גדוד 79. מג”ד סיור ונ”ט 582 (נתן שונרי) מדווח כי כוחות שלו נתקעו במרכז צומת “טרטור” – “לכסיקון” ומבקש תגבורת: “כאן 10 של “נפרד”, נתקעו חבר’ה שלי במרכז הצומת ומכותרים באש חזקה על כלי רך. אם אפשר להכניס את 21 במהירות, היה חשוב, עבור.”. מג”ד 79 ומג”ד 184 יוצרים קשר עין.

05:30-05:59

הסמח”ט (איתן אריאלי) מגיע לאזור צומת “טרטור” – “לכסיקון” ומקבל הנחיות מהמח”ט: “כאן 20, תקלוט את 10 של “נפרד” אליך ותקבל ממנו דו”ח מצב ותמונת מצב ותפעל בהתאם, עבור.”. 13 של 5 (קמ”ן גדס”ר 87) מדווח למח”ט כי הוא נע עם פצועים לעבר מעוז “מצמד” ומקבל הוראה להישאר במקומו ולטפל שם בפצועים, כ-500 מטרים צפונית למעוז. המח”ט מורה למג”ד 79 (נתן בן ארי) לנוע לאזור “סגול” 111 ולתפוס שם עמדות כלפי צפון, גדוד 184 ינוע אחריו ויהווה משמר עורפי, כמו כן יגרור כלים שנתקעו בדרך. מג”ד סיור ונ”ט 582 (נתן שונרי) מנסה להשיג את המח”ט בקשר דקות ארוכות, בסופן הוא מדווח למח”ט: “[10 של "נפרד"] קורא לך הרבה זמן, שים לב. פגעו בי בארבעה כלים וכל ה., הרבה אנשים שלי שוכבים בצידי הכביש, ביקשתי את 21, האש היא אש נק”ל … תופת, עבור”. בתגובה מורה לו המח”ט להיחלץ עם הכלים הפגועים. איש צוות מטנק הסמח”ט מדווח כי הסמח”ט נפגע מפגיעה בטנק. מג”ד סיור ונ”ט 582 נע כ-4 קילומטרים מזרחה מצומת “טרטור” – “לכסיקון”, מבקש להישאר במקום עד שיגיע חילוץ לאנשיו: “[10 של "נפרד"] רות, אני לא רוצה לזוז מכאן, עד שאתה לא מחלץ את האנשים שלי מבפנים, עבור.”. הסמח”ט מדווח כי מיד עם כניסתו לצומת “טרטור” – “לכסיקון” נפגעו לו 3 כלים. המח”ט מורה לו לחלץ את הנפגעים שלו לאחור לכיוון צומת “נחלה” – “לכסיקון”. המח”ט מורה לסמג”ד 87 לדאוג לפינוי לאחור של הפצועים ושל הכלים הפגועים ולהישאר עם הכלים התקינים ב”טרטור” 50. מג”ד 184 מדווח כי חילץ את הפצועים שלו וכי עולה ערפל באזור. המח”ט מורה לו לנוע לכיוון “סגול” 111.

06:00-06:29

מח”ט 14 (אמנון רשף) מעדכן את מג”ד 582 (נתן שונרי) שביקש ממפקד האוגדה (אריק שרון) שחטיבה 421 (חיים ארז) או חטיבה 600 (טוביה רביב) תסייע לגדוד 582 להיחלץ מ”טרטור” 41 – 42. ערפל כבד שורר האזור. גדוד 79 (1) וגדוד 184 (2) נערכים עם מפקד החטיבה ב”סגול” 111 כלפי האויב בצפון. מח”ט 14 מורה לגדס”ר 87 – טנקים ונגמ”שים תקינים יישארו ב”טרטור” 50, לפנות נפגעים, דרך “מצמד”, ל”לקקן”. מח”ט 14 מורה לכוח “שמוליק” (4ב’) ויחידה 424 (4א’) להתארגן באזור “לכסיקון” 263 (“גבעול” 4).

06:30-06:59

גדוד 184 (2) נע לעבר “סגול” 111. קצין קשר גדוד 407 מדווח למח”ט 14 כי בצומת “טרטור” – “לכסיקון” נמצאים כ-30 לוחמים של הגדוד. המח”ט מורה שהחיילים יתפנו רגלית דרומה, על ציר “לכסיקון”. מג”ד 582 (נתן שונרי)מדווח שכוח מצרי, הכולל טנקים, תוקף אותו מצפון, יורה עליהם וטובח אותם. הוא קורא לעזרה ומבקש סיוע אווירי (מח”ט 14 מדווח על כך למפקד האוגדה ברשת “בשור” ומבקש לתגבר עם חטיבה 421 או 600). המח”ט בוחן עם מג”ד 582 את האפשרות שהכוח המותקף יסתתר בתעלת השקייה. מח”ט 14 מורה למג”ד 184 (אברהם אלמוג) להיערך ב”סגול” 111 כלפי צפון עם פגזים בקנים ומוכנים לירי. מג”ד 582 מדווח שמחסלים את יחידתו. מח”ט 14 מעדכן את מג”ד 582 שדיבר עם מפקד האוגדה (אריק שרון) וביקשו לטפל בנושא חילוצו בדחיפות. מח”ט 14 עונה למג”ד 582 שאין ברשותו טנקים היכולים לסייע לו וכי לא ניתן לתקוף עם מטוסים. מציע לו להיחלץ רגלית דרומה, לעבר ציר “עכביש”. מג”ד 599/חטיבה 421 (עמי מורג) מתייצב ברשת “מקדח”. קצין אג”ם חטיבה 14 (אהוד סוקול) מעדכן אותו שבצומת “טרטור” יש כוח אויב רציני ומורה לו להתקדם במהירות עד “עכביש” 52. מח”ט 14 מורה למג”ד 599 לנוע עד “עכביש” 52, לאחר מכן לנוע על ציר “טרטור” לעבר 40 ו-41 ולאבטח עצמו כלפי צפון מפני טנקים הנמצאים מצפון וכי באזור “טרטור 41 – 42 יש 2 זחל”מים עם אנשים שלנו. מח”ט 14 מורה למג”ד 599 לחבור למג”ד 582 ולקבל ממנו עידכון ופירוט היערכות האויב והכוונה שהוא יתקוף את צומת “טרטור” – “לכסיקון” מכיוון צפון-מזרח. קצין אג”ם חטיבתי מודיע למג”ד 582 שגדוד 599 יגיע אליו תוך 5 עד 10 דקות.

07:00-07:31

מג”ד 599 (עמי מורג) פגש את מג”ד 582 (נתן שונרי). מח”ט 600 (טוביה רביב) יוצר קשר עם מח”ט 14 (אמנון רשף), מעדכן כי קיבל הוראה לשלוח גדוד טנקים לעבר “סגול” 185, זאת בנוסף לגדוד של חטיבה 421 ושואל מי מתאם. מח”ט 14 משיב שאינו יודע על גדוד מחטיבה 600 וכוונתו לכבוש עם גדוד 599/חטיבה 421 את מגנן הנ”ט בצומת “טרטור” – “לכסיקון”. מג”ד 599 מדווח כי הוא נמצא ב”עכביש” 52, לכיוון “טרטור” 40 41, פגש את מג”ד 582 והתעדכן. מח”ט 14 מורה למג”ד 599 להתעדכן אצל מג”ד 582 באשר למגנן הרציני של האויב בצומת “טרטור” – “לכסיקון”, מיקום האויב ושל מיקום כוחותינו והנפגעים בצומת. מח”ט 14 שואל את מג”ד 599 מהן תוכניותיו והאם הוא מזהה את טנקי האויב (כנראה מצפון). לאחר מכן, מורה מח”ט 14 למג”ד 599, להזהר ולא להיכנס ללוע הארי, לנוע בתנועה מאובטחת, עד האזור של “טרטור” 41 – 42, לנסות לאתר את האויב ב”סגול” 185 ולדווח. המח”ט וקצין האג”ם החטיבתי מתאמים עם סמג”ד 87 את התקרבות גדוד 79 לעברו.

תמלול ההקלטות לפי שעות


תמלול – אלוף (מיל.) אמנון רשף; סגן (מיל.) יונתן דרורי.
הבהרות ועריכה – אלוף (מיל.) אמנון רשף.
הזנה לאתר – סגן (מיל.) יונתן דרורי.

תודתנו נתונה לארכיון צה”ל על מסירת ההקלטות המקוריות. כל הזכויות על ההקלטות הינן של ארכיון צה”ל ומערכת הביטחון.