רשת הקשר “מקדח” שימשה את חטיבה 14 מתאריך 15.10.1937 ועד סוף מלחמת יום הכיפורים.

רשת הקשר הוקלטה על-ידי המטה הכללי, תוך כדי המלחמה והשתמרה עד עצם היום הזה.

ההקלטות נערכו במקטעים של חצי שעה ומתומללות במלואן (לעיון בתמליל שעות הלילה, לעיון בתמליל שעות לפנות בוקר). ההקלטות כתובות בצבע שחור. מערכת האתר הדגישה בצבע אדום תעבורה תקשורתית בעלת משמעות מיוחדת.

לאחר מלחמת יום הכיפורים, נכתב דו”ח החטיבה (לעיון בדו”ח החטיבה), כשמקור חשוב היו הקלטות אלה. בעותק ההקלטה דאז, ציין שעון דובר כל “שעה עגולה” וכך נכנסו לטבלת האירועים שבדו”ח אירועים ברמת דיוק של כדקה. אירועים אלה שימשו את מערכת האתר שהכינה את “סרגל הזמנים” כ”עוגנים” ומופיעים ב”סרגל הזמנים” בצבע אדום. יתרת “סרגל הזמנים”, כנגזרת מה”עוגנים” סומנה על ידי מערכת האתר בצבע כחול.

תוך כדי פיענות הקלטות, היו קטעים לא ברורים ו/או תשדורות שחייבו את הערות המערכת – הערות המערכת מסומנות בצבע סגול.

למקרא אותות קריאה – רשת ”מקדח” יש להקיש כאן

קטע זה של רשת/ות הקשר התקבל במערכת אתר חטיבה 14 מארכיון צה”ל ומערכת הביטחון ובאדיבותו.
בעת פיענוח ותמלול רשת הקשר הסתבר למערכת אתר חטיבה 14 כי רשת הקשר כוללת 3 רשתות, החופפות, משבשות וקוטעות, זו את זו:
רשת “מקדח” – רשת המבצעים של חטיבה 14, רשת “בשור” – רשת המבצעים של אוגדה 143 ורשת “ספה” – רשת המבצעים של חטיבת טנקים 421 (חטיבה אחות באוגדה בפיקודו של אל”ם חיים ארז). בנוסף, חלקים לא מבוטלים מהתקשורת משובשים ואינם ברורים, בעיקר מסיבות טכניות של אי-קליטה ובמקרים מועטים חסימות אלקטרוניות של האויב.
ברצוני להדגיש, כי לאחר מלחמת יום הכיפורים, בעת ביצוע התחקירים והכנת דו”ח חטיבה 14 (“הספר הירוק”), עמדו לרשותי הקלטות איכותיות, שסייעו רבות לשיבוץ האירועים בדו”ח החטיבה, כמופיע בעמוד 225.
מערכת האתר התלבטה ארוכות כיצד לתמלל ולהציג את התמלול באתר. החלטנו לשבץ את כל 3 הרשתות, בסדר כרונולוגי, תוך מתן צבעי רקע לכל רשת, כדי להקל על המאזין/המעיין.

544-87

התקשורת/האירועים מופיעים באותיות בצבע שחור. במקרה של אירועים משמעותיים בתקשורת, צבע האות הינו אדום.
תוך כדי פיענות הקלטות, היו קטעים לא ברורים ו/או תשדורות שחייבו את הערות המערכת – הערות המערכת מסומנות בצבע סגול. בנוסף, במקומות בהם נשמעת הרשת האוגדתית באופן מקוטע התמליל הושלם מהקלטת הרשת האוגדתית הקיימת באתר, גם השלמות אלו סומנו בצבע סגול.
“סרגל הזמנים” – לוח הזמנים המופיע בעמודה הימנית ביותר מתבסס על לוח הזמנים שפוענח ומופיע ברשת הקשר האוגדתית באתר – רשת “בשור”. כמו-כן, בעמודה זו מצויינים “עוגנים” של שעות, בספרות בצבע אדום (לדוגמא: 02:23), שנלקחו מדו”ח החטיבה, שכאמור התבסס על הקלטה איכותית יותר. קיימת אי-הלימה מסויימת בלוחות הזמנים של מקסימום 21 דקות, אך עובדה זו איננה משמעותית בראייה היסטורית כוללת.

מערכת האתר השקיעה עשרות שעות רבות על פיענוח רשת הקשר ותמלולה וזו התוצאה המירבית שניתן היה להפיק


02:00-02:30

גד’ 79 מחסל התקפת נגד של חי”ר וטנקי אוייב, גדס”ר 87 מפנה פצועים אחורה, גד’ סיור ונ”ט מתקדם לעבר צומת “טרטור” – “לכסיקון”,
המח”ט מתאר המצב: “1 ו- 2 נמצאים מצפון לצומת “לכסיקון”-”שיק”, כקילומטר, קילומטר וחצי צפונה ל”שיק”, כאשר 1 ממערב ל”לכסיקון”, 2 ממזרח ל”לכסיקון”. 5 נמצא באזור “מצמד”–ו”סרוק” בגמר משימתו. כוחות של 3, כוח של 3 פתח את “עכביש” ו- 9, שמקביל לי, התחיל לנוע ב”עכביש” לעבר “מצמד”. 10, שקיבלנו מקודם, שאתם לא מכירים אותו, ינוע על “טרטור”, יפתח את “טרטור” מ”לכסיקון”-”טרטור” לעבר צפון-מזרח,”
גד’ סיור ונ”ט 582 נתקל בהתנגדות עזה בצומת “טרטור” – ,לכסיקון”, יש נפגעים וההתקפה נעצרה

02:43-02:59

10 של “נפרד” (מג”ד סיור ונ”ט 582 – נתן שונרי) מדווח על פגועים בכוחותיו.
10 של “נפרד” מדווח למח”ט כי אין כוחות שלנו בצומת “טרטור” – “לכסיקון”, כוחותינו כ-500 מטר מדרום לצומת. בצומת, רק מצרים, וניתן להוריד שם ארטילריה.
מח”ט 14 (אמנון רשף) מורה ל-5 (מג”ד 87 – יואב ברום) להסתער על צומת “טרטור” – “לכסיקון”.
מח”ט 14 מורה ל-1 (מג”ד 79 – נתן בן-ארי) ליצור קשר עם פלוגה ב’/גדס”ר 87 (“בוזוקי”) ברשת “שקמה” (רשת מבצעים גדס”ר 87)

0300-03:29

מח”ט 14 (אמנון רשף) מורה למפקד כוח “שמוליק” כי לאחר ש-5 (מג”ד 87 – יואב ברום) יפתח את צומת “טרטור” – “לכסיקון” הוא ינוע לעבר צומת “שיק” – “לכסיקון”.
1 (מג”ד 79 – נתן בן ארי) מבקש מפלוגה ב’/גדס”ר 87 (“בוזוקי”), שנע בצמוד לתעלה, שלא לירות כלל.
מח”ט 14 מורה שנית ל-5 להסתער על צומת “טרטור” – “לכסיקון”, מח”ט 14 מורה לאחד מכוחותיו לסייע באש להתקפתו של 5 (גדס”ר 87).
5 מדווח שהוא מנסה לאתר אויב בצומת “טרטור” – “לכסיקון”.
מח”ט 14 מורה ל-27 (מפקד הסיוע הארטילרי החטיבתי) להיות בחיפוי נצור לכיוון צומת “טרטור” – “לכסיקון”.
1 מדווח כי עדיין טרם קיבל את “בוזוקי” (רפי בר לב) לרשת הקשר שלו.
5 (מג”ד 87) מדווח כי הוא נמצא 1,800 מטר מערבה מצומת “טרטור” – “לכסיקון”.
מח”ט 14 מדווח כי השמיד 3 טנקים יש טנקים נוספים

03:30-03:44

מח”ט 14 (אמנון רשף) מעיר ל-2 (מג”ד 184- אברהם אלמוג) כי הוא יורה לכיוונו.
מח”ט 14 מזהיר את 2 שלא לירות בטעות על כוחותינו. המח”ט מדווח כי נוסף ל-3 הטנקים שהשמיד ככל הנראה היו בשטח עוד 2 טנקים של האויב..
10 של “נפרד” (מג”ד סיור ונ”ט 582 – נתן שונרי) מדווח כי לא הגיע פיזית עד לצומת “טרטור” – “לכסיקון” עצמה

04:47-04:59

המח”ט (אמנון רשף) מדווח כי גדוד סיור 87 פרוס, ללא שליטה, משני צידי ציר “לכסיקון”. נתן שונרי [10 של "נפרד"] מדווח: “”בסין” [פלוגה ב' מגדוד 407 בפיקודו של גדעון גלעדי] נכנס פנימה, נתקל באש חזקה.”. מג”ד 79 (עמרם מצנע) ממליץ להכניס כוח ולתקוף מצפון לכיוון צומת “טרטור” – “לכסיקון” בכדי לסייע ולהימנע מהשארות כוחותינו באזור באור יום. המח”ט מבהיר שאין לו תמונה מלאה על היערכות האויב באזור “טרטור” – “לכסיקון”. סמג”ד סיור 87 (צבי אבירם) מבקש חילוץ עבור כוחותיו שנפגעו ונשארו באזור הצומת. מדווח כי נשארו לו כ-5 טנקים ו-10 נגמ”שים. הוא מחלץ את כוחותיו תחת אש ארטילרית לאזור “טרטור” 50. מג”ד סיור ונ”ט 582 (נתן שונרי) מדווח: “”בסין” עכשיו בתוך הצומת ויפנה תיכף מזרחה, ירו עליו מטווחים קרובים, עבור.”. מג”ד סיור ונ”ט 582 עובר בצומת “טרטור” – “לכסיקון”: “[10 של "נפרד"] תחנות 6, במהירות, חוצים את הצומת.”. המח”ט נע עם פצועים וכלים פגועים: מעדכן את מג”ד 184 – “כאן 20 , אני עם ה., עם כל מיני כלים של 1 שנפגעו ו”צהובים” [פצועים] נע צפונה כחצי קילומטר, פחות אפילו, אליך, ונכנס מדרומך, עבור.”.


תמלול ההקלטות לפי שעות


תמלול – אלוף (מיל.) אמנון רשף; סגן (מיל.) יונתן דרורי.
הבהרות ועריכה – אלוף (מיל.) אמנון רשף.
הזנה לאתר – סגן (מיל.) יונתן דרורי.

תודתנו נתונה לארכיון צה”ל על מסירת ההקלטות המקוריות. כל הזכויות על ההקלטות הינן של ארכיון צה”ל ומערכת הביטחון.