רשת הקשר “מקדח” שימשה את חטיבה 14 מתאריך 15.10.1937 ועד סוף מלחמת יום הכיפורים.

רשת הקשר הוקלטה על-ידי המטה הכללי, תוך כדי המלחמה והשתמרה עד עצם היום הזה.

ההקלטות נערכו במקטעים של חצי שעה ומתומללות במלואן (לעיון בתמליל שעות הלילה, לעיון בתמליל שעות לפנות בוקר). ההקלטות כתובות בצבע שחור. מערכת האתר הדגישה בצבע אדום תעבורה תקשורתית בעלת משמעות מיוחדת.

לאחר מלחמת יום הכיפורים, נכתב דו”ח החטיבה (לעיון בדו”ח החטיבה), כשמקור חשוב היו הקלטות אלה. בעותק ההקלטה דאז, ציין שעון דובר כל “שעה עגולה” וכך נכנסו לטבלת האירועים שבדו”ח אירועים ברמת דיוק של כדקה. אירועים אלה שימשו את מערכת האתר שהכינה את “סרגל הזמנים” כ”עוגנים” ומופיעים ב”סרגל הזמנים” בצבע אדום. יתרת “סרגל הזמנים”, כנגזרת מה”עוגנים” סומנה על ידי מערכת האתר בצבע כחול.

תוך כדי פיענות הקלטות, היו קטעים לא ברורים ו/או תשדורות שחייבו את הערות המערכת – הערות המערכת מסומנות בצבע סגול.

למקרא אותות קריאה – רשת ”מקדח” יש להקיש כאן


23:30-00:00

קמ”ן: “20 כלים (טנקים) נוספים של (חטיבה) 14 (של האוייב) תוקפים מצפון”, גד’ 184 משמיד טנק אוייב בטווח 0, קמ”ן: “מירב הסיכויים שדפקנו את מפקדת חטיבה 14 (של האוייב) ומפקדת (דיוויזיה) 21″

00:00-00:30

המח”ט עורך “ביקור פצוע” בטנק של מג”ד 79 – סא”ל עמרם מצנע הממוקם ליד הטנק שלו, פל’ ב’ (“בסין”)/גד’ 407 – סרן גדעון גלעדי עובר ת”פ גד’ סיור ונ”ט 582 המקבל פקודה לפרוץ בציר “לכסיקון”, גד’ 79 נותר עם 4 טנקים תקינים, צנחני חטיבה 247 נעים בביטחה אל צליחת התעלה, בעוד קרבות דמים מתנהלים ע”י החטיבה בצומת “טרטור” – “לכסיקון” במרחק 700 מטר

00:30-01:00

טנקי אוייב יורים ח”שים על גד’ 184, האוייב יורה על הכוח המחלץ נפגעים של גד’ 79 ולפחות טנק אוייב אחד מושמד, גד’ 79 שולח כוח נוסף לחילוץ הנפגעים, גדס”ר ונ”ט 582 מקבל התראה להכנס ללחימה, המח”ט והסמח”ט מתאמים פינוי פצועים לפלוגת הרפואה הקידמית של האוגדה

01:00-01:30

ירי פגזי ח”ש מטנקים ב”חווה הסינית” על גד’ 184, גד’ 79 מחלץ נפגעים משדה הקרב, הסמח”ט מפנה נפגעים לעורף, פלוגת “חריף”/חט’ 421 שהייתה מצוותת לחט’ 247 מגיעה לצומת “טרטור” – “לכסיקון” ללא תיאום מוקדם ונתקלת באש האוייב

01:30-02:00

קרבות קשים בצומת “טרטור” – “לכסיקון”, גד’ 184 משמיד טנקי אוייב מצפון לציר “שיק”, זחל”מים של חט’ 247 (צנחנים) פרקו את הצנחנים לקראת הצליחה ונעים חזרה, גד’ 79 סיים לחלץ את הנפגעים ומשמיד טנקי אוייב, מג”ד סיור ונ”ט 582 מקבל פקודה מהמח”ט לכבוש את צומת “טרטור” – “לכסיקון” ולפרוץ לציר “טרטור”


תמלול ההקלטות לפי שעות


תמלול – גב’ נעמי טל.
עריכה – אלוף (מיל’) אמנון רשף.
עריכת סרגל זמנים – סא”ל (מיל’) אבי ליאור.
הזנה לאתר – סגן (מיל’) יונתן דרורי, סא”ל (מיל’) ד”ר עפר דרורי.